8 tác phẩm mỹ thuật được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

22.12.2015

Sáng ngày 22/12/2015, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã tiến hành họp xét đề xuất tặng giải thưởng cho Hội Mỹ thuật.

8 tác phẩm mỹ thuật được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba


Thực hiện Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 - 2014), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành Mỹ thuật gồm:


1.Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng: Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng.

2. Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha: Ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp Hội, Chủ tịch hội Mỹ thuật thành phố: Ủy viên

3. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam: Ủy viên

4. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam: Ủy viên

5. Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Hàm: Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam: Ủy viên

Căn cứ đề xuất của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hội Mỹ thuật thành phố, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã thẩm định và thống nhất đề xuất 8 giải thưởng gồm:

1 giải nhất:

- Tác phẩm Đà Nẵng xưa và nay của họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng

2 giải nhì:

- Tác phẩm Lời rừng của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh

- Tác phẩm Công trình ngã ba Huế của họa sĩ Hồ Đình Nam Kha

2 giải 3:

- Tác phẩm Trống đồng của nhà điêu khắc Lê Công Dũng

- Tác phẩm Người Việt Nam của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh

3 giải khuyến khích:

- Tác phẩm Tình người và cây của nhà điêu khắc Nguyễn Quang

- Tác phẩm Phiên chợ Tây Bắc của họa sĩ Trần Thị Cúc

- Tác phẩm Âm thanh của những sắc màu của họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư

Hội đồng xét tặng giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật sẽ trình kết quả đề xuất giải thưởng lên Hội đồng xét tặng giải thưởng của thành phố xem xét quyết định.

Đinh Trang