Hội nghệ sĩ múa Đà Nẵng tổng kết hoạt động năm 2010

10.01.2012
Chiều ngày 25/01/2011, Hội Nghệ sĩ múa Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2010 tại trụ sở Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội đã đến dự.

Hội nghệ sĩ múa Đà Nẵng tổng kết hoạt động năm 2010

NSUT-Biên đạo múa Lê Huân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Đà Nẵng báo cáo tình hình hoạt động của Hội nêu rõ những thành tích, những hạn chế tồn tại cần khắc phục trong năm qua và xác định nhiệm vụ năm 2011 là tiếp tục động viên anh chị em hội viên tham gia sáng tác, biểu diễn, đào tạo bồi dưỡng diễn viên múa chuyên nghiệp cho thành phố, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước, góp phần đưa ngành nghệ thuật múa Đà Nẵng lên một bước phát triển mới.

Hoài An