Chỉ đạo tổ chức đại hội Văn nghệ dân gian thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023

27.08.2018


Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian về việc chuẩn bị đại hội Hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ 2018 - 2023 vào sáng ngày 27/8/2018.

Chỉ đạo tổ chức đại hội Văn nghệ dân gian thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023


Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ trì cuộc họp.

 

 

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian, Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ 2018 - 2023 về các nội dung: văn kiện đại hội, dự kiến cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, thời gian tiến hành đại hội... Các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian đã phát biểu nhiều vấn đề bổ sung nội dung báo cáo của chủ tịch Hội trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng Hội vững mạnh trong nhiệm kỳ đến.

 

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội cũng đã có những ý kiến góp ý về nội dung và công tác tổ chức đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Văn nghệ dân gian, trong đó chú trọng đến Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề án nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới để đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã kết luận và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian những nội dung trọng tâm cho việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức đại hội vào đầu tháng 12/2018.

- Địa điểm tổ chức đại hội tại Hội trường Liên hiệp Hội.

- Thống nhất đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng 05 thành viên. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đảm bảo theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 12/7/2018 về đại hội các hội chuyên ngành và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

- Hoàn chỉnh văn kiện đại hội gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Báo cáo của Ban kiểm tra, Điều lệ Hội (nếu có sửa đổi), Nghị quyết đại hội.

- Thống nhất với đánh giá tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 về thành tựu hoàn thành nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội III đề ra, nề nếp sinh hoạt của Ban chấp hành Hội nghiêm túc, có nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu được in ấn và phát hành, trẻ hóa đội ngũ hội viên; về tồn tại cần khắc phục là bất đồng quan điểm về học thuật giữa các thế hệ hội viên, hội viên tham gia hoạt động Hội chưa đồng đều, sinh hoạt Hội chưa hấp dẫn, chưa kết nối được hội viên; về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến là tôn trọng học thuật, bám sát cuộc sống, tăng cường tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, phát triển hội viên, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong thành phố để phát triển hơn các hoạt động của Hội.

 

Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian sẽ triển khai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 

Đinh Trang