Đại hội công đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

26.04.2023
P.V
Sáng 26/4, Công đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hội trường Liên hiệp Hội.

Đại hội công đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Dương Thị Hậu - Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Đến dự Đại hội có Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố và 9 đoàn viên thuộc Công đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã nghe tham luận và ý kiến của các các đoàn viên về tuyên truyền quảng bá các phong trào hoạt động của công đoàn Liên hiệp Hội phối hợp với các Hội chuyên ngành trong tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật, Nghị quyết của Công đoàn cho đoàn viên, người lao động.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội biểu dương những thành tích mà Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được. Tuy đời sống của đoàn viên còn nhiều khó khăn, số lượng đoàn viên ít nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động phong trào, nhưng bù lại thì tình cảm của anh em đoàn viên luôn gắn bó, đoàn kết. Nhiệm kỳ qua thì lực lượng đoàn viên công đoàn đã phát huy dân chủ, đóng góp, hiến kế cho cơ quan góp phần chung vào sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Nhiệm kỳ tới, đề nghị Ban Chấp hành mới tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nêu cao tinh thần gương mẫu của người công dân, người đoàn viên, đảng viên, văn nghệ sĩ mọi lúc, mọi nơi, góp phần và sự phát triển văn hóa, xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố dự Đại hội và phát biểu ghi nhận thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của công đoàn Liên hiệp Hội. Đồng thời chỉ đạo, định hướng cho hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn, gắn hoạt động công đoàn với hoạt động của đơn vị, chú ý các chương trình hỗ trợ của công đoàn viên chức, phát huy dân chủ trong bầu cử Ban Chấp hành mới đủ năng lực, nhiệt tình, phát triển hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tặng hoa cho Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí. Đồng thời, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức thành phố gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Liên hiệp Hội sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.