Hội nghị tổng kết công tác và trao giải thưởng, tặng thưởng văn học nghệ thuật năm 2010

07.04.2011
Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2011, trao Giải thưởng của Liên hiệp hội và Tặng thưởng của các hội chuyên ngành năm 2010 vào sáng ngày 14/01/2011.

Hội nghị tổng kết công tác và trao giải thưởng, tặng thưởng văn học nghệ thuật năm 2010

Năm 2010, hoạt động của Liên hiệp Hội đã có sự chuyển biến và khởi sắc trên các mặt tổ chức thâm nhập thực tế, sáng tác, giao lưu, tham gia trại sáng tác và các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, giới thiệu tác giả-tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, phát triển hội viên song bên cạnh đó cũng còn những hạn chế về số lượng tác phẩm có chất lượng chưa nhiều, tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ chưa được phát huy đúng mức, hoạt động giữa các hội chuyên ngành không đồng đều, thiếu sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động…Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu có những tác phẩm, công trình có chất lượng tốt góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước sẽ triển khai thực hiện trong năm 2011 của Liên hiệp Hội.

Tại hội nghị này, Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng đã được trao cho 08 tác phẩm văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh và văn nghệ dân gian tiêu biểu trong năm 2010 theo đề xuất bình chọn của các Hội chuyên ngành.

Các Hội chuyên ngành đã trao Tặng thưởng văn học nghệ thuật cho 30 tác phẩm và 10 cá nhân, tập thể văn nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho hoạt động của các hội trong năm qua.

Việc trao Giải thưởng và Tặng thưởng văn học nghệ thuật năm 2010 là sự ghi nhận và biểu dương thành tích sáng tác văn học nghệ thuật đồng thời động viên văn nghệ sĩ tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo để có tác phẩm đạt chất lượng tốt, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật thành phố.

Vân Như