7 tác phẩm văn học, nghệ thuật được trao Giải thưởng Liên hiệp Hội năm 2018

19.11.2018

7 Hội chuyên ngành đã gởi tác phẩm đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng trao Giải thưởng năm 2018 của Liên hiệp Hội. 

7 tác phẩm văn học, nghệ thuật được trao Giải thưởng Liên hiệp Hội năm 2018

Căn cứ qui định xét Giải thưởng năm 2018 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng và đề xuất của 7 Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thẩm định và thống nhất trao giải thưởng cho 7 tác phẩm của các tác giả thuộc 7 Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật thành phố năm 2018.

Bảy tác phẩm được Liên hiệp Hội trao giải thưởng gồm:

1. Truyện ngắn Nước mắt hạt bụi của tác giả Quế Hương (Hội Nhà Văn).

2. Tranh khắc gỗ Trò chơi của tác giả Trương Nguyễn Nguyên Kha (Hội Mỹ thuật).

3. Ca khúc Đà Nẵng trong anh và em của  tác giả Quang Khánh (Hội Âm nhạc).

4. Phim tài liệu Câu chuyện tình yêu của nhóm tác giả Dương Mộng Thu và Lâm Minh Sơn (Hội Điện ảnh).

5. Ảnh nghệ thuật Gia đình vọoc chà vá chân nâu của tác giả Hà Phước Thạnh (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật).

6. Tác phẩm Vè xứ Quảng và chú giải (Sưu tầm và chú giải) của Võ Văn Hoè (Hội Văn nghệ Dân gian).

7. Tác phẩm múa Thầy bói xem voi của  tác giả Lê Huân (Hội Nghệ sĩ múa)

Các tác phẩm tham gia dự xét giải thưởng là những tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật các Hội chuyên ngành đánh giá cao. Đây là sáng tác của những tác giả đã xuất bản nhiều tác phẩm có chất lượng trong những năm qua.

 Đinh Trang