Nhớ Người - Thanh Quế

04.12.2019

Ngỡ trong chuyện cũ dân gian

Đang mưa bỗng tạnh. Khu vường nắng lên

Ấy là phút Bác nhẹ êm

Bước lên trên những bậc thềm đền xưa

Nhớ Người - Thanh Quế

Trải qua bao trận gió mưa

Đất xưa đến tận bây giờ trẻ trung

những vua Hùng những anh hùng

Hy Cương muôn ngọn ung dung bao đời

Bác về thăm lại chiếc nôi

Sớm hôm trăn trở một thời cha ông

Bồi hồi Người đốt nén hương

Mênh mông một dải nước non ra đời

Bác thăm đền, dáng thảnh thơi

Cầm tay con cháu trăm nơi đến cùng

Xôn xao bóng mát rừng thông

Vây quanh Bác cả một vòng thương yêu

Bác ngồi trên bậc thềm rêu

Kể chuyện xưa, vẫn nhắc nhiều chuyện nay

Ung dung Bác nói ngày mai

Con nghe mắt chớp chớp hoài rưng rưng

Giờ con đánh giặc trăm vùng

Nhớ Người đi giữa đền Hùng nắng lên...

T.Q