Nhặt nắng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

14.06.2017

Em ngồi dưới mái hoàng hôn

nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân 

đầy vơi chi kiếp phong trần

"cho thanh cao mới được phần thanh cao?"(1)
 

Nhặt nắng – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

mộng nghèo là mộng trăng sao

mộng giàu sang? biết thế nào là sang

mớ tình ai quảy sang ngang

chợ thơ em bán mơ màng ai mua?

liêu xiêu trong tiếng chuông chùa

có người nhặt nắng cuối mùa đồng dao

 

N.N.T.D

 

 

(1) Thơ Nguyễn Du