Phiến đá – Thơ Bùi Minh Vũ

06.11.2016

Có thể em sẽ không nhận ra tôi

Không nhận ra

Khuôn mặt này ướt đẫm sương đêm

Môi còn một vệt trăng vắt ngang

Mắt còn một vệt cứa của làn hương em rớt lại

Phiến đá – Thơ Bùi Minh Vũ

Tóc tôi là gió hai vì sao nhòa

thanh âm vênh vao

miệng là một chiếc hố tư tưởng

nhai những giấc mơ và nhả ra hài cốt ái tình

Khi đêm thức

tôi thấy những chiếc lá khóc

Tắm thân thể tôi bên bờ hoang nơi em

Từng ăn cỏ dại

Trăng mặc áo

Gió mặc quần

Tôi như phiến đá trơ trơ

Trách gì bia miệng?

 

B.M.V