Em từ biển mặn – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

10.06.2016

Em từ gió biển trùng khơi
câu thơ muối mặn viết lời nước mây
Xuân Hương hồ phủ sương đầy
một mình em lạc chốn này bình yên?
ai "than thở" để thành tên!
còn em lẻ bóng như quên mất mình

Em từ biển mặn – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương


thông ngàn trầm mặc lặng thinh

gió tru tiếng khóc thất tình người xưa
mimoza cứ hững hờ
thương như mắc nợ bao giờ dám quên
dã quỳ ai đã đặt tên
nhuộm trời Đà Lạt trăng đêm cũng vàng
một mình em cõi mênh mang
mai về phố biển ngổn ngang sóng đời...

chuông chùa mãi thánh thoát rơi
tịnh tâm dám chắc sư tôi đã thiền?!


N.N.T.D