Muống biển – Thơ Thủy Anh

11.11.2012

muống biển

trải bạt ngàn hoang dại

kiên nhẫn xanh

bãi bờ cát cháy

Muống biển – Thơ Thủy Anh

nít biển bày trò

chơi đám cưới

hồn nhiên hoa tím

quấn quanh đầu

 

lon ton sóng phủ

trắng chỗ ngồi

cô dâu dỗi bắt đền…

oan muống biển.

 

 

 Rút từ tập: Đà Nẵng - Thơ 1997 – 2012