Dòng sông kỷ niệm – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

07.05.2016

Đây dòng sông kỷ niệm
bờ vui chìm bóng lời thề
dìu nhau qua mùa hội cũ
gió gào thức giấc cơn mê

Dòng sông kỷ niệm – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương


thương lắm vườn xưa của mẹ
cánh cò đậu trắng nhớ mong
áo quê bạc màu sương nắng
đò trôi lẻ chiếc ngược dòng

năm tháng mình em ở lại
tình trôi trôi mãi không về
nửa đêm âm thầm sóng gọi
vỗ òa vỡ điệu chân quê...

                
N.N.T.D