Mùi của sự sống – Thơ Tiến Tuất

05.12.2016

Căn buồng của mẹ tôi ngày xưa
Quanh năm tối mò
Lỉnh kỉnh
Những lọ muối, chum khoai, vại gạo
Những quần, những áo... vắt trên cây sào
Đậm mùi mồ hôi và mùi bùn đất
Mùi của trăm thứ đã thành lưu cữu 

Mùi của sự sống – Thơ Tiến Tuất

Tôi chịu

Không thể nào phân biệt được rạch ròi

Chỉ biết nó là mùi của sự sống

Từ nơi này

Mẹ đã nuôi tôi.

T.T