Gió của đời anh - Thơ Bùi Công Minh

12.07.2017

Cuối cùng không biết nói gì hơn
Anh muốn ví em là gió.

Khi yêu, trái tim anh để ngỏ
Gió mơn man anh những xúc động không cùng

Có những lúc nghĩ suy phiền muộn
Những cơn gió vỗ về ấm lại lòng anh

Gió của đời anh - Thơ Bùi Công Minh

Khi anh ở xa

gió bạt ngàn thương nhớ

Thổi qua bao đất rộng sông dài

Gom nỗi cách xa gần lại

 

Cuối cùng không nói được gì hơn thế nữa

Anh muốn gọi em là gió của đời anh.

 

B.C.M