Tản mạn chiều đông - Lê Huy Hòa

28.03.2014
..

Thơ bạn tặng chất đầy giá sách

Run rẩy lật từng trang

Cố tìm một nét hồn ta nơi đó

Cồn cào như lá bàng rực đỏ

 ...

Tản mạn chiều đông - Lê Huy Hòa

Những điều muốn nghĩ

Cứ buột đi như dòng chảy

Những đâu đâu

Lại bắt mình buồn

 

Ngày ngày

Nhiều cũ kỹ đến nhàm chán

Cố tìm nét mới

Để mà yêu

Quán bia thưa thớt vắng

Ta nâng mùa đông lạnh ngắt trên tay.

 

Thơ bạn tặng chất đầy giá sách

Run rẩy lật từng trang

Cố tìm một nét hồn ta nơi đó

Cồn cào như lá bàng rực đỏ

 

Phố bụi

Mái ngói già nua cũ kỹ

Ta đi giữa phố phường, tim thắc thỏm …

Mùa đông.

L.H.H

 

Nguồn: vanvn.net