Mắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng

22.06.2016


Trong vết bùn non ứa nụ tầm xuân

cải tồng ngồng, mai chồi quẫy lộc

triền sông dâu lưa thưa xanh rớt

ai sang ngang khoan hụi ới Thu Bồn

Mắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng

Ngấn lũ bên thềm chớm tóc ngang vai

gái La Qua hương cau đương nhú

trai Gò Nổi ngực phù sa rạn vỡ

ai cồn cào nuối tiếc tuổi giêng, hai

 

Hổn hển lòng ai ngược nguồn sông

sông tóc xõa quấn tôi cửa lũ

chảy luân hồi sông về với biển

tôi bè trầm tìm dáng chảy mình tôi

 

Thu Bồn trôi đung đưa vành nôi

bùn tiền sử chạm Đá Dừng Hòn Kẽm

núi Cà Tang vắt ngang làn khăn mỏng

mắt phù sa giọt ứa ngọn nguồn.

 

L.A.D