Ngày xưa cha tôi kể - Thơ Nguyễn Văn Tám

16.09.2018

Vẳng chân đèo tiếng cuốc
Thống thiết đến nao lòng
Tiếng cuốc kêu như dụ lũ phường săn
Những viên đạn rình mò bay ra từ phía sau lưng chúng
Con cuốc cụt đuôi
ở bờ, ở bụi
Lủi thủi
Không bay được lên trời ...

Ngày xưa cha tôi kể - Thơ Nguyễn Văn Tám

-Ngày xưa cha tôi kể:

Loài cuốc sống rất chung tình

Chẳng may một trong hai con bị chết

Con còn lại nhớ bạn kêu ngày này qua ngày khác

Kêu đến khi kiệt sức, rồi chết theo

Cuốc chết chân treo ngược cành cây

Mắt mở trừng, trắng đục

( Một nỗi niềm oan ức? )

 

-Ngày xưa cha tôi kể:

Đem xương chim cuốc đốt lên, gĩa nhỏ

Bôi lên tóc đàn ông

Đàn ông sẽ sống trọn đời thủy chung

Lên rừng xuống biển

Dầu cuộc đời dâu bể...

Tôi hỏi lại cha

-Sao không bôi lên tóc đàn bà?

 

N.V.T