Lời liệt sĩ khuyết danh - Thơ Quốc Long

28.07.2017

Nếu có tên trên bia mộ này

chắc hẳn thêm vòng tay bè bạn

mỗi độ xuân sang hay ngày lễ lớn

bạn hữu, anh em, con cháu đến quây quần...

Lời liệt sĩ khuyết danh - Thơ Quốc Long

Nay mộ bia ghi dòng chữ: khuyết danh

hoa vẫn nở, nhang vẫn đầy... thơm ngát

khách viếng thăm

người rơi nước mắt

người ngậm ngùi...

                       ngả nón lặng thinh...

 

Trời mênh mông

đất mênh mông

như hạt cát giữa mênh mông sa mạc

bom đạn ngút trời

thịt xương tan nát

tôi còn đâu thi thể nhận tên người

được tụ về đây

là hạnh phúc lắm rồi

mong đồng đội chớ bận tâm ân hận

hoài bão nhất của bao người ra trận:

là đuổi giặc thù

                       đâu nghĩ đến CÔNG, DANH!
Q.L