Hồn xuân - Tăng Tấn Tài

05.02.2014
...

Xuân lại về trao gửi giấc chiêm bao

Môi chạm cốc nghe đời thêm ý vị

Chiều cuối năm sắc màu chung thủy

Rộn vui xuân

               xôn xao ánh mắt cười.
.... 

 

Hồn xuân - Tăng Tấn Tài

Mùa đông về có chi là bất chợt

Chiếc áo mỏng xanh vẫn thắm một màu

Chiều đông nào làn gió lạ theo sau

Vương tà áo, đôi vai mềm tháng chạp.

 

Câu chuyện về bài thơ

                          chuyến tàu đầu bắt gặp

Ngại ngùng chi để nhớ nụ hôn thầm

Không gian mỏng lặng im

   chừng tất cả

Tiếc chia xa vọng lại một tiếng còi.

 

Trời chuyển tiết

 đọt tươi bao chồi lá

Gương mặt chiều đông đượm chút xuân hồng

Chẳng cần nói cứ thả hồn chiêm nghiệm

Tình nén thẳm sâu

 hơi thở lắng ngọt ngào.

 

Xuân lại về trao gửi giấc chiêm bao

Môi chạm cốc nghe đời thêm ý vị

Chiều cuối năm sắc màu chung thủy

Rộn vui xuân

               xôn xao ánh mắt cười.

                  

                                                  T.T.T