Giấc ngủ của tôi – Thơ Thanh Quế

23.05.2017

Đêm nào cũng giống đêm nào

Giấc ngủ tôi bị băm ra từng khúc
 

Chung quanh tôi tất cả vẫn thanh bình, quen thuộc

Trăng sao vẫn sáng trên trời

Cỏ cây sông biển vẫn rì rào 

Giấc ngủ của tôi – Thơ Thanh Quế

Chẳng hiểu vì sao

Giấc ngủ tôi bị băm ra từng khúc:

Ngủ và thức

Mơ và thực

Giống bình thường đời tôi

Lúc lúc

Nhói lên nỗi âu lo...

 

 

Cuộc sống vốn nhiều bất trắc...

 

 

T.Q