Giấc mơ thủy chung – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

17.11.2017

Anh xa em
Hoa mười giờ điềm nhiên khóc
Long lanh giọt nước mắt thả trôi
Thả trôi những dự định tình yêu tan biến
Mất thăng bằng  
Em rơi tự do trong mùa hoa loa kèn cuối cùng
Nồng đượm lời hẹn ước
Anh có về nhận mắt Huế đa mang? 

Giấc mơ thủy chung – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Có giấc mơ như lửa đốt từ anh

Xoáy sâu vào trái tim em

Bồi ký ức

Chiều Kim Long buông lơi câu lý mười thương

Giọt giọt mặt trời hửng sáng...

Giấc mơ thuỷ chung áo tím

Em về Huế

Mùa hoa loa kèn cuối cùng nằm yên bên góc quán chiều

Thăm thẳm một ngày mong.

 

N.T.A.Đ