Ngõ quê – Thơ Khê Giang

11.06.2017

Có một ngày

ngõ rẽ qua nhà

mẹ rào kín lối

hàng chè tàu xanh xao bên bờ đợi

khoảnh đất sau nhà cỏ phủ dấu chân quen.

Ngõ quê – Thơ Khê Giang

Những chiều

lối về

mưa

không em

hoa cau rụng

trắng đau nền gạch vỡ

chùm muống chuổng  tím bầm nỗi nhớ

heo may về ngập ngụa bờ ao.

 

Đã mấy mùa mưa mau

ngõ nhà em rào vẫn kín rào

cau chín rụng chẳng ai buồn nhặt quả

trầu héo úa

mảnh vườn hóa đá

cổ tích ngày nao chỉ có hai người.

 

Gió thở dài

thương con ngõ mồ côi

xác lá rụng

héo khô ngày tháng cũ,

lối mòn kia mẹ không còn... rào nữa,

nhưng thềm hoang cỏ phủ dấu chân rồi.

 

 

K.G