Chiều nghĩa trang lặng gió - Thơ Phạm Minh Tâm

14.08.2013
...

Từng cây hương mẹ cắm xuống lặng thinh

Nghe đất dưới chân mình cựa quậy

Mẹ già rồi, các con thì trẻ mãi

Chỉ mong sao đường xa ngái năng về

...

Chiều nghĩa trang lặng gió  -  Thơ Phạm Minh Tâm


Mẹ lần hồi, tần tảo đến tìm thăm

Bóng đổ dài chiều nghĩa trang lặng gió

Mộ chí cả ngàn, hương thơm một bó

Bia không tên, biết đâu chỗ con mình

Từng cây hương mẹ cắm xuống lặng thinh

Nghe đất dưới chân mình cựa quậy

Mẹ già rồi, các con thì trẻ mãi

Chỉ mong sao đường xa ngái năng về

Thơm thảo, nhân từ mẹ san sẻ phân chia

Từng giọt nắng chắt chiu giữa cõi lòng băng giá

Sưởi ấm hồn con qua tháng năm nghiệt ngã

Trong bão giông

Thầm lặng

- hóa anh hùng.

 

P.M.T.