Phía trăng lên – Thơ Lê Anh Dũng

20.07.2017

Không rượu bia
khuya
lính uống trăng suông
ngoài đảo

Con sóng
cồn cào
nỗi nhớ đất liền
khuôn mặt em

Phía trăng lên – Thơ Lê Anh Dũng

Vữa gần gũi

vừa xa xăm

dòng sông con đò

mái đình đồng bãi...

 

Lỉnh đảo

yêu là yêu thật

khuôn mặt em lung linh

từ phía trăng lên?!

 

L.A.D