Giấc hồng - Nguyễn Nho Thùy Dương

01.11.2019

Anh gõ cửa bình minh

Gọi chân trời bừng sáng 

Em bên bờ mong ngóng 

Đón đợi ánh hào quang 

Giấc hồng - Nguyễn Nho Thùy Dương


Đại dương xanh ngời xanh 

Biển vỗ ngàn sóng biết

Anh ơi anh có biết 

Tình trong em dâng đầy


Biển reo vui cạn ngày 

Cửa hoàng hôn sẽ khép 

Em sẽ hồng giấc điệp 

Trong lửa bình sinh... anh


N.N.T.D