Sau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh Quế

23.02.2017

Sau chiến tranh, con sẽ về
mẹ mẹ ơi
con lại nằm trong lòng mẹ
như ngày tấm bé
mẹ kể con nghe bao nhiêu chuyện kể
về Lục Vân Tiên về Kiều Nguyệt Nga
và khi trăng rọi xuống sân nhà
gia đình ta, bên chõng tre quây lại
ăn cơm bữa tối
khi trên đường làng trẻ con đánh bò về

Sau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh Quế

 Mẹ ơi

nhất định con sẽ về

dù mẹ tìm con trong dáng hình đồng đội

mẹ chớ khóc chớ buồn

con đã lấy cuộc đời con ra đổi

ngày mai

ngày sau chiến tranh…

 

 

T.Q