Đó là thời nào - Thanh Quế

30.09.2019

Cái thời ấy

Con người cứ bo bo

Chẳng ai muốn cho

Người khác

Một thứ gì:

Đó là thời nào - Thanh Quế

Tiền bạc

Của cải

Quyền lực...

Người vừa được đưa lên chức

Dìm ngay người dìu mình

Người vừa được cứu vớt từ bùn

Quẳng ngay bạn mình xuống đó.

Ai ai cũng nhìn xiên

Khó thấy những cặp mắt nhìn thẳng vào nhau

thân thiện

Đó là thời nào?

T.Q