Ngày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

12.05.2017

Ngày chợt trống không, theo hướng của bàn chân

bước vô thức giẫm bừa lên ngọn gió

ngàn dấu chim bay

ngàn mây trắng xóa

ngàn tiếng nói cười đâu đó một hồi âm

Ngày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

 Ngàn tóc bay ngàn nón lá mong manh

ngàn con mắt ngàn sương sa mở lối

ngàn vai gầy nhấp nhô ngàn sớm tối

ngàn bếp lửa chiều chống chọi hoàng hôn

              

Ngàn ngàn yêu thương sao ngày trống không

không đến nỗi, không chỗ về em ạ

vẫn những con đường gập ghềnh đất đá

vẫn chiều quen sao ngõ lạ bồn chồn

 

Trời đang thanh minh cỏ biếc nõn trên đồi

sim mua tím

ngàn năm ơi cổ tích

thơ sáo rỗng chừ ngồi nghe cỏ hát

biết đâu chừng từ đất vọng về em.

 

N.N.T