Café sớm mai - Đinh Thị Như Thúy

09.12.2019

Muồng bò cạp đã thôi thả hoa vàng

Tháng tư đã hết

Giờ là mùa của lộc vừng dịu dàng sắc đỏ

Nhưng tháng bảy rồi sẽ qua

Café sớm mai - Đinh Thị Như ThúyGóc quán quen em ngồi mỗi sớm mai

Chiếc ghế gỗ thông không còn tươi màu gỗ mới

Mắt em nheo cười

 

Mùa mưa này điện mất liên miên

Bài hát kiếp nào có yêu nhau bị băm vằm từng đoạn

Em ngồi nhắn tin bằng ngón cái bàn tay phải

Thấy một màu sương khác

Thả xuống tách café

 

Chỉ có rầy rà không thôi

Bao giờ người bán vé số

Cũng nhiều hơn khách uống café

 

(Cũng như người ăn xin ngoài chợ

Trẻ em lang thang trong phố)

 

 

Mùa mưa này điện mất liên miên

Bài hát kiếp nào có yêu nhau bị băm vằm từng đoạn

Em ngồi nhắn tin bằng ngón cái bàn tay phải

Thấy một ngọn gió khác

Thả xuống tách café

 

Ồ quán sớm mai

Bao giờ bao giờ

Thả xuống em

Một đời sống khác.

Đ.T.N.T