Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh

04.05.2016

Dải mây dăng đỉnh núi như dây đàn chùng
Bóng tối tràn trong thung
Suối đổ vào đêm nhẫn nại
Chiều nay ba cô gái Thái
Hát bài gì nghe âm điệu từ ngàn xưa
Như tiếng của rừng già
Tiếng rừng buồn quá!

Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh

Em đừng đến cùng ta nữa

Lòng ta như tiếng rừng

Em là ánh mặt trời rực rỡ trong thung

Ta như sương che mờ đỉnh núi

Em là thác của rừng cồn cào dữ dội

Ta như con suối nhỏ trên nương

Giọng ta như tiếng rừng

Tiếng rừng buồn quá.

 

Em đừng đến cùng ta nữa…

 

 

B.C.M