BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

11.10.2013

Được phép của Uỷ ban nhân dân Thành phố về thời gian Đại hội nhiệm kỳ của các Hội chuyên ngành

BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng theo Công văn số 8628/UBND-NCPC ngày 18/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật đã triển khai chuẩn bị Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018.

Sáng ngày 11/10/2013, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã làm việc với Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.

NSNA Hồ Xuân Bổn, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật và NSNA Ông Văn Sinh, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội gồm các nội dung sau:

-Thành lập Ban Tổ chức đại hội do NSNA Hồ Xuân Bổn, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật làm trưởng ban.

-Thời gian tổ chức đại hội trong 2 ngày 24/10/2013 ( đại hội nội bộ ) và 25/10/2013 (đại hội chính thức).

-Nội dung các dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, Kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007-2013 và Sửa đổi Điều lệ Hội.

-Thực hiện rà soát lại số lượng hội viên để củng cố lực lượng. Sau khi rà soát, số lượng hội viên đủ tư cách được triệu tập dự đại hội là 37 người.

-Số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 là 5 người, Số lượng Ban Kiểm tra là 3 người, Hội đồng nghệ thuật là 5 người.

-Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội, trong đó có triển lãm trưng bày 30 tác phẩm của hội viên đạt giải thưởng cao của Thành phố, Trung ương và quốc tế trong nhiệm kỳ 2007 - 2013.

 

Ban Thường vụ đã trao đổi, góp ý và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật bổ sung, sửa chữa hoàn chỉnh các văn bản đã báo cáo tại buổi làm việc và tập trung lãnh đạo tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                                                                                             Lâm Nhơn