Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Điện Biên

30.10.2012

Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Điện Biên gồm 12 thành viên do nhà văn Trần Thành, Phó chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã đến thăm Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng nhân chuyến thực tế sáng tác tại Nha Trang vào chiều ngày 29/10/2012.

Ban lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Liên hiệp Hội.

Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Điện Biên

Trên tinh thần thân ái, hợp tác, lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương; trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng tạp chí và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và Điện Biên nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn.

             

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng và Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Điện Biên đã tặng quà lưu niệm ghi nhận buổi gặp mặt và làm việc của hai Hội.

 

Văn Như