Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2020

09.06.2020

Chiều ngày 9/6, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố (Liên hiệp Hội) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội trường Liên hiệp Hội.

Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2020

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và Ban chấp hành các Hội chuyên ngành. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, quyết định thành lập Hội đồng Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng.

 

NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch cho nhạc sĩ Trương Duy Huyến.

 

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội trao quyết định thành lập cho Hội Đồng Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

 

NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội trao giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng cho Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phụ trách Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng.

 

Nhạc sĩ Trương Duy Huyến, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo tình hình hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2020.

 

Báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các Hội chuyên ngành chủ động, nhanh chóng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy Đà Nẵng. Đồng thời, các văn nghệ sĩ vẫn tiếp tục lao động nghệ thuật với nhịp độ khẩn trương, tạo ra nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội, của thành phố và của đất nước. Tổ chức nhiều hoạt động triển lãm mừng các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; trao tặng tác phẩm “Bảo tồn văn hóa dân gian Cơ Tu huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” cho huyện Hòa Vang trong đợt sáng tác “Văn nghệ sĩ thành phố đồng hành với chương trình nông thôn mới Hòa Vang, giai đoạn 2016-2020”. Tạp chí Non Nước ngày càng đổi mới, phong phú và hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đọc giả trên cả nước. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng được Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép từ tháng 5/2020. Liên hiệp Hội cũng đã bầu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Nhạc sĩ Trương Duy Huyến; thành lập Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các văn nghệ sĩ góp ý cho Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm.

 

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha - Chủ tịch Hội Mỹ thuật phát biểu về một số hoạt động tiêu biểu của Hội Mỹ thuật thành phố.

 

NSNA Thân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật phát biểu về Liên hoan ảnh Nghệ thuật Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận hội nghị, xác định tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020 là Hội đồng Lý luận phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn học -  Nghệ thuật Đà Nẵng với đề tài thiếu nhi”; Làm việc với Nhà Xuất bản Đà Nẵng về xuất bản tuyển tập của nhà thơ Đông Trình; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới; Phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật tổ chức tốt Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm tiếp tục triển khai có hiệu quả: Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 09 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, Chương trình “Xây dựng nông thôn mới” tại huyện Hòa Vang của Thành ủy Đà Nẵng; Triển khai có hiệu quả 02 nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học - nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên; Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

Đinh Trang