Bóng một người – Thơ Ngân Vịnh

18.04.2017

Ông chọc gậy vào sóng biển

tốc khói

thả trời xuống vai

thời gian vỡ hạt mưa bong bóng

cỏ dại xanh

dằng dặc ngày

 

Bóng một người – Thơ Ngân Vịnh

thức ngủ trong hơi rượu

tạc thù với suối Mơ

tình một nẻo

đời một nẻo

quăng ngược, quăng xuôi câu thơ

 

nụ cười hiền như lá

mà lòng cánh hạc chân trời

có thể thấy ông đằng sau phố xá

giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.

 

N.V