Bên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

22.07.2016

Nào đâu bèo dạt mây trôi
mà đây trăng nửa cuối trời mộng du
lãng đãng buồn dưới đáy thu
dáng ai hư ảo hình như bóng Hàn!
dốc Mộng Cầm giữa mênh mang
giữa điềm điệp mộng vỡ ngàn trăng sao...

Bên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương


chiều Qui Nhơn biển lao xao
dường như sóng dịu bờ đau thơ Hàn
Hai mươi năm bấy cung đàn
để giờ cuối nẻo thu vàng... riêng ai?

 

N.N.T.D