Lại có một ngày vui đáo để - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

05.05.2018

" Có một ngày không bình thường
tiếng ai đang hát ở trong sương
chân ai đang bước trên đường vắng
dẫm xuống mùa thu những tiếng vang
Có một ngày không bóng cây
ta khô như nắng nhẹ như mây
anh xa như thể thuyền thu ấy
lại bỗng gần ngang một nét mày

Lại có một ngày vui đáo để - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Có một ngày em ghé thăm
bên người người vẫn cứ xa xăm
bàn tay ai níu tay ai lại
ngón út nào cong dấu hỏi thầm?

Có một ngày không nói ra
xa người người vẫn ở bên ta
Nếu đo khoảng cách bằng tâm sự
thì những người xa vẫn ở gần..."

 

N.N.T.D