Không thể ngày mai – Thơ Thanh Quế

03.07.2018

Không thể ngày mai lại giống hôm nay
Sống như thế, vui chơi như thế
Không có gì mới mẻ
Vòng quay lập lại hoài
Ăn
uống
ngủ
đọc
viết

Không thể ngày mai – Thơ Thanh Quế

Khi thế giới luôn đổi thay

Kể cả thời tiết...

 

Đôi lúc như phát điên

Tôi muôn quát to lên:

"Mọi cái phải đổi thay

Cả thơ nữa

Cứ ngọt ngọt êm êm hoài chán lắm "

 

T.Q