Bài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc Châu

16.08.2016

Đùm cho con một chút tình thương mẹ ơi

Người đời mà ngoắt ngoay

Con sẽ dụ họ vay tình thương nặng lãi

Cho con nhiều ba lô tình yêu mẹ ơi

Năm năm chiến trường bố nhầm báo tử

Giờ ba lô ấy nhiều người chỉ đeo có một ngày hay một giờ

Bài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc Châu


San cho con một dúm niềm tin mẹ ơi

Kháng chiến xưa ba ngày hay ba ngàn ngày nhỉ

Con tãi ra đời

Triệu người nhặt của rơi

Không trả

 

Gói ghém cho con hành trang ngày mai mẹ ơi

Con lên đường mình mẹ yêu ở lại

Tình thương, niềm tin, lạc quan hay khờ dại

Con của mẹ giàu rồi chắc sẽ tới ngày mai

 

N.C