Mang mang – Thơ Nguyễn Thanh Kim

14.10.2017

Gối chồng báo cũ

ngẫm ngợi trước sau

thức ròng khó ngủ

Nỗi mình lận đận

thị thành chen chân

Nỗi mình trắc trở

nhịp chèo phân vân

Mang mang – Thơ Nguyễn Thanh Kim

Thơ đôi vần gió

nặng nhẹ tay cầm

Lượng người như bể

tình người mang mang.

 

N.T.K