Người lạ - Hoàng Thi

18.12.2014
...
Chúng mình không bao giờ giáp mặt
Nỗi sợ bị bắt gặp con người cô độc của nhau
Chúng ta bước song song
Phố ngược-xuôi-xuôi-ngược
Một ngày
Nhận ra quen dáng quen hình
....

Người lạ - Hoàng Thi

Chúng mình có nhớ nhau không?
Nếu một ngày bỗng dưng em biến mất
Lối đi quen không còn chật
Nào phải tìm đường tránh nhau!?

Người lạ!
Thế giới này không rộng
Nhưng chúng mình cô đơn
Sự cao ngạo trong mỗi bản thân ngăn chúng ta tìm đến
Nói với nhau
Rằng một ánh mắt. Chỉ-một-ánh-mắt. Ta cần.

Người lạ
Chúng mình không bao giờ giáp mặt
Nỗi sợ bị bắt gặp con người cô độc của nhau
Chúng ta bước song song
Phố ngược-xuôi-xuôi-ngược
Một ngày
Nhận ra quen dáng quen hình
Có lẽ nào???
Ta còn chưa kịp biết tên!

Chúng mình có nhớ nhau không
Nếu ngày mai em đến?!

 

H.T