Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

27.05.2015

Có vì sao

Rơi xuống nước

Người chèo thuyền

Thả lưới ven sông

Vớt được vì sao ướt?

Có người chờ xin

Về hong khô

 Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng Sa


Người chèo thuyền

mải miết

Đăm đăm thu lưới theo thuyền trôi

Xa dần

Mờ dần

Mất hút

Về đâu?...

 

Còn lại mênh mông

Đêm

Dòng sông

Người đợi chờ

Và những vì sao lấp lánh trên cao.

 

N.H.S