Phố vàng - Nguyễn Nho Khiêm

18.11.2019

ly cà phê phố mưa

nhạc Trịnh chiều ửng nắng

em mặc áo vàng xưa

gởi cho tôi khoảng lặng.

Phố vàng - Nguyễn Nho Khiêm


thuở học trò thơ mộng

thương em thương rất thầm

hai mươi năm biển rộng

viết nghìn câu thơ câm.

 

mùa hè trôi chầm chậm

náo nức phượng sân trường

nhớ mong ngày thêm đậm

em vẫn áo vàng thương!

 

tóc ngã màu sóng gió

đôi chân mỏi lưng đồi

may còn em để nhớ

trong muôn vàn mây trôi.

 

ly cà phê nhạc Trịnh

mưa gieo nhộn sông Hàn

ai vừa qua rất nhẹ:

- em và nắng phố vàng!

N.N.K