Cung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

29.06.2016

Sao anh không là hòn đá vô tích sự

lăn lóc suối khe để hiển lộ cái triết lý nghìn năm: đá mòn sông cạn

để phơi tấm lòng yêu em như nhật nguyệt phơi bày ánh sáng

đôi mắt đẹp đến nhường nào em chẳng thể nhìn mồn một rõ bên trong

Cung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Nhưng anh là anh đôi chân mòn vẹt da xương

còn tình yêu suốt đời thiên thần vỗ cánh

bài thơ đẹp anh viết về mây trắng

chẳng thể gìn giữ nổi đôi mắt đẹp nhường kia năm tháng đã thâm quầng

 

Mùa xuân hoan ca, mùa xuân đẹp vô cùng

nhưng cũng chính mùa xuân rõ từng tóc xanh tóc bạc

thôi em đừng trách anh kẻ cuồng túi đua bơi lên ghềnh xuống thác

mẹ sinh anh ra để...chảy đến chân trời

 

Anh là con sông lãng du từ buổi xa nguồn

có phù sa đức tin, có lở bồi mặc khải

hãy áp tai vào ngực anh để nghe thấu lời nước chảy

có thay đổi gì đâu sông cạn đá mòn.

 

N.N.T