Ru cổ tích – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

04.10.2017

Vườn xưa. Giấc ngủ chập chờn
Chợt con dế gọi run chòm cỏ non


Thời gian
xàn xạt hao mòn
Ngược xuôi mỏi bước
chân con lại về

Ru cổ tích – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Biết mình có lỗi với quê

Nợ lời ru

thưở nôi tre dỗ dành

Nợ thâm sâu nghĩa sinh thành

rộng dài biển thẳm

cao xanh non ngàn

Biết không trả nổi ơn làng

Đành như chiếc lá lang thang nhớ mùa

Đồi chiều

tím biếc hoa mua

Tìm mình

lạc dấu miền xưa dại khờ

 

Thương làng tiếc níu bơ vơ

Ôm bờ cổ tích ầu ơ ru mình…

 

N.H.S