Vắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị Bình

24.07.2016

Vắng em mùa này biển có buồn không? Sóng có lăn tăn vì em không tới? Tít tắp khơi xa cắnh buồm vời vợi. Có thẫn thờ dõi mắt tìm em?

Gió thở dài hun hút vào đêm. Bờ cắt lầm lì ngày đêm hờn dỗi? Vì sao xa nhấp nháy.... hình như đợi? Nắng sẽ về ấm lại biển mùa đông.

Vắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị Bình


Vắng em mùa này biển có buồn không? Lận đận Dă tràng một đời xe cát. Lấp măi không đầy cõi lòng tan nát. Sao vẫn mong hoài từ phía... vu vơ?

Bao nhiêu người đă rót biển vào thơ. Và những ước mơ bay lên từ chân sóng. Mây lang thang chở tràn trề hy vọng. Nhận yêu thương từ lòng biển chân thành.

Nước biến mùa này biêng biếc màu xanh. Bờ bãi lô xô ngàn con sóng đuổi. Vẫn như xưa biển quên mình đắm đuối. Với tình yêu từ thuở trăng tròn...

Vắng em mùa này biển có buồn không? Có chênh chao mỗi khi trời trở gió? Mật sa bồi có ngời lên sắc đó? Vắng em mùa này biển có buôn khồng?

 

N.T.B