Viết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho Khiêm

04.09.2019

Bão từ biển thổi vào

Lũ từ rừng tràn xuống

Sống giữa biển và rừng

Có em - bàn tay ấm.

Viết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho Khiêm

Lửa từ trời buông xuống

Nứt cánh đồng quê cha

Mắt em - cơn gió lạ

Dìu dịu bước chân xa.

 

Gió từ bốn phương trời

Chênh chao miền ấm lạnh

Mái tóc em đen nhánh

Ríu rít một phương về.

 

Trong không gian dài rộng

Hình bóng em lấp đầy

Trong ngày mưa đêm nắng

Nụ cười tỏa hương bay.

 

Bão từ lòng anh dội

Lũ từ mắt em nhìn

Có nhau từ sa mạc

Cây cỏ nhú mầm sinh…

N.N.K