Thổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã Tiên

15.10.2019

Trí nhớ mơ hồ nắng nhạt

  nghiêng rơi dăm lá trầu vàng

  ngàn xa tin đưa gió bấc

  chợt lòng… hoài cổ lang thang

Thổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã Tiên

Sông trôi về trời biền biệt

 mong manh dấu khói bàn chân

 kể đi từng lời nước biếc

 đá vàng một cuộc trăm năm

 

Bãi hoang, tôi và cát trắng

nằm mơ những cọng rơm vàng

em có về đây che chắn

quê nhà biển đã xanh dâu

 

Bỗng dưng xôn xao ngõ vắng

quang gánh chạm vào gió đưa

cũ càng hàng tre bàng bạc

lá rơi dìu dặt tiếng xưa

 

Mây lam giăng trời vạn đại

ngồi nhen nhúm lửa vườn chiều

thổi đi từng cơn gió bấc

ngọt ngào chút rét tình yêu !

                              

NNT