Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị Tâm

07.10.2013
...

Người đi về với biển rộng trời cao
Lòng chợt nhớ trận Điện Biên lịch sử

Đại Tướng trong lòng dân luôn bất tử
Việt Nam tự hào có Đại Tướng trong tim
...

 Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị Tâm


 
Cuối thu rồi mây bỗng đổi màu
Trên con phố lá khô rơi xào xạc
Huế nhìn ra Hà Nội buồn man mác
Người đã về với Bác rồi sao ???
 

Người đi về với biển rộng trời cao
Lòng chợt nhớ trận Điện Biên lịch sử

Đại Tướng trong lòng dân luôn bất tử
Việt Nam tự hào có Đại Tướng trong tim

 

Người ra đi trong giấc ngủ im lìm
Quảng Bình thương yêu đang trong mùa bão lũ
Bỗng giật mình nghe tin Người, tin dữ
Đau một cuộc đời, đau cả lòng dân

 

Con ở đây xa xa lại thấy gần
Mắt ươn ướt rọi trong, giọt trắng
Người đi về nơi xa cùng Bác
Thấp thoáng con đường chạy đến tim con                                                           N.T.T

                                    Nguồn: http://giaoduc.net.vn