Thơ Thanh Quế

11.08.2014
..

Thế giới

Cái cây dễ gãy

Mà muốn sống

Con người phải leo trèo

Hái quả.

...

Thơ Thanh Quế

Cuộc đời

 

 

Cuộc đời

Ôm hôn đứa con béo phì

Hắt hủi

Bầy con gầy trơ xương

 

 

Con người đương đại

 

Chúng ta

Ngày càng xa lánh mọi người

Xa lánh xã hội

Để ép mình dẹp lại

Nằm gọn trong ví tiền

 

 

Hoán đổi

 

Mang Thù Hận trong người

Nặng không sao chịu nổi

Chi bằng hoán đổi

Sang Tình yêu.

 

 

Chẳng ai bênh vực

 

Chẳng ai bênh vực

Người bị kẻ khác đánh

Họ bận xun xoe

Kẻ đánh người khác.

 

 

Đồng tiền

 

“Trong mọi việc làm

Chỉ có làm ra tiền là khó nhất”

Bạn nói thế và mọi điều bất chấp

Để moi ra đồng tiền.

 

 

 

Những người đang sống

 

Chúng ta – những cây nến

Ở giữa những cây nến đã tắt

Và những cây nến sắp tắt

 

Trong hàng nến…

 

 

Thế giới

 

Cái cây dễ gãy

Mà muốn sống

Con người phải leo trèo

Hái quả.

 

 

Lịch sử

 

Lịch sử nhiều khi nhầm lẫn

Người ta tôn vinh hay vùi dập một con người

Để lại một bể máu và nước mắt

 

                                                                                                 T.Q