Thơ Ngân Vịnh

09.09.2013
...

Mở mắt ra là rừng

giấc mơ không còn thấy

ngoài cửa sổ còn đêm

đêm sương mờ như khói

nhìn sâu vào lòng có tiếng lá rơi

 ...

Thơ Ngân Vịnh

Ráng đỏ chiều Tà Hen

 

Nhớ Toăn

 

 

Anh ấy nhắm mắt vào ráng đỏ chiều

một chiếc lá khộp rơi

cả rừng Tà Hen nghẹn nghẹn

 

 

gương mặt trở về tĩnh lặng

đi vào giấc ngủ ngàn năm

 

 

công việc người lính đã xong

anh thanh thản gối đầu vào gió

 

 

chiều Tà Hen ráng đỏ

cánh chim bay

giọt nắng gieo vàng.

 

 

 

 

 

Thức dậy ở Sêm Riệp

 

 

Mở mắt ra là rừng

giấc mơ không còn thấy

ngoài cửa sổ còn đêm

đêm sương mờ như khói

nhìn sâu vào lòng có tiếng lá rơi

 

 

mở mắt

nhấp nhô đầu người

những mặt đá nhìn xa thăm thẳm

với những chiếc cằm vuông bạnh

đặt ngang thời gian

đôi môi dày đàn ông

cười ngàn năm trong gió

 

 

mở mắt xào xạc lá

những ngọn tháp dính sương bay

vẫn mãi mặt người.

 

 

 

N.V.